søknadsfri

Oppfyller man disse enkle punktene kan man trygt sette opp Norgesstua på sin egen tomt uten å søke kommunen. I samarbeid med våre arkitekter har vi tilpasset alle våre modeller slik at de oppfyller kravene for dette. De to første punktene har vi allerede sørget for!

SJEKKLISTE SØKNADSFRI

  • avsjekket
  • Under 15 m2
  • avsjekket
  • Mønehøyde inntil 3,0 meter
    og gesimshøyde inntil 2,5 meter
  • sjekkboks
  • Avstand til annen bygning minimum 1 meter
  • sjekkboks
  • Avstand til nabogrense minimum 4 meter

Man må selv sjekke at det ikke ligger noen begrensninger i den enkelte reguleringsplan
og vi anbefaler at man kontakter den enkelte kommune om man er i tvil om man oppfyller kriteriene.