Montering av den modulbaserte Norgesserien i bilder

Med byggesettene i Norgesserien medfølger en utførlig monteringsanvisning, trinn for trinn, som viser hvordan du kommer deg fra en “stabel” med moduler til et ferdig bygg. Er du greit handy klarer du deg selv med vår monteringsanvisning. Er du usikker kan det være greit å få litt hjelp av en snekkerkyndig montør. Er dere to stykker som monterer er mye gjort på en helg, hvis grunnarbeidet er unnagjort på forhånd.

1. Plinter i bakken er en av de enkleste måtene å lage et fundament på. Her er det benyttet jordskruer fra StopDigging.

2. Monter bjelkelaget på jordskruene. Skal du isolere husk å montere lekter og oljeimpregnerte trefiberplater i bunnen av bjelkelaget først.

3. Vær nøye når du vatrer opp bjelkelaget. Ta en ekstra sjekk på begge diagonaler også, før du begynner med veggene.

4. Begynn med monteringen av veggene i et av hjørnene.

5. Når du har alle seksjonene på plass kontrollerer sitter godt og at de er i lodd. Monter spikerplatene til feste av taksperrer oppe på veggene.

6. Monter og lodd opp gavlspisser og taksperrer.

7. Så er det tid for rupanelet på taket. Begynn med det nederste bordet og slipp det ut ca. 25 mm på utsiden av sperrene.

8. Spenn opp insektsnett i takfoten hvis du ønsker dette. (Medfølger ikke i leveransen.)

9. Monter vindskier og trekantlisten.

10. Legg opp underlagspapp. Begynn med første lengden minst 10 mm utenfor nedre kant av forkantbordet, med limet ned. Fortsett med minst 100 mm overlapp opp til mønet.

11. Monter vinduer og dører, utsiden av karmen= utsiden av utvendig panel. Bruk vater for å få dører og vinduer i lodd og vater.

12. Monter blekk under vinduene. Ønsker du å male før du monterer blekket kan du gjøre det.

13. Monter hjørnekasser og belistning rundt vinduene.
Fram med malekosten!

14. Malt og klart for innflytting.